ระบบคุณภาพสถาบัน ระบบคุณภาพส่วนงาน ระบบคุณภาพหลักสูตร
     
     
คู่มือและเอกสารประกอบ คู่มือและเอกสารประกอบ คู่มือและเอกสารประกอบ

ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

📢 ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ
และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563
⛳️ ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ forms.gle/AJs5xoeppLKqppL78 หรือ QR code ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
🌐 อบรมผ่านเว็บไซต์ https://moodle.swu.ac.th/ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
☎️ สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณวดี โทร.12621

กิจกรรม Tools Training หัวข้อ การเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)
กิจกรรม Tools Training หัวข้อ การเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

กิจกรรม Tools Training หัวข้อ การเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

กิจกรรม :Tools Training หัวข้อ การเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.
รูปแบบ Online ผ่าน Application Zoom
วิทยากรบรรยายโดยคุณกิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์

ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่
ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เปิดทำการปกติในวันและเวลาราชการ ควบคู่ไปกับการ WFH เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากร 
สามารถติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ตามช่องทางดังนี้

รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA
รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA

รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA

ทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของ ทปอ. ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครใหม่สามารสมัครได้ที่  shorturl.at/gorA7 หรือสแกน QR Code 

RSS
12