ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn

ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เปิดทำการปกติในวันและเวลาราชการ ควบคู่ไปกับการ WFH เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากร 
สามารถติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ตามช่องทางดังนี้

Previous Article ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
Next Article ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
Print
172

หมวดหมู่