ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn

ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เปิดทำการปกติในวันและเวลาราชการ ควบคู่ไปกับการ WFH เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากร 
สามารถติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ตามช่องทางดังนี้

Previous Article รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA
Next Article กิจกรรม Tools Training หัวข้อ การเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)
Print
36

หมวดหมู่