ข่าวสารหน่วยงาน

กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs  การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
Patcharaporn
/ Categories: กิจกรรม

กิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการบรรยาย หัวข้อ Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเป้าหมาย SDGs ของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมทั้งตัวชี้วัดต่างๆ และแนวทางการรายงานข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะ/ส่วนงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของ SDGs ผ่านระบบ SWU supports the Sustainable Development Goals

🗓โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

⏱เวลา 09.00 – 12.00 น.

💻ผ่านทาง Application Zoom

Meeting ID : 884 5508 1355 Passcode: 354211

Link: https://us02web.zoom.us/j/88455081355...

ทั้งนี้ ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/DAwcBHXYhBu5U9cp6

Next Article กิจกรรม:การเขียน SAR Writing ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
Print
846