การประชุมการจัดทำแผน Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บัวศรี

 TitleModified DateSize Clicks
SDG Information24/9/25628.21 MBDownload190
THE - SDG Presentation24/9/25626.23 MBDownload167
รายการคำถาม SDG25/9/256217.33 KBDownload161