ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing”

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม “การยกระดับคุณภาพสู่เกณฑ์ AUN-QA  (Workshops) หัวข้อ การเขียน SAR Writing” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการเขียนรายงานฯ และเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://shorturl.asia/zAJCX หรือ QR code ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2564  สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณพรรณวดี โทร.12621

Previous Article การอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
Next Article รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA
Print
143

หมวดหมู่