ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครใหม่สามารสมัครได้ที่  shorturl.at/gorA7 หรือสแกน QR Code 

Previous Article การประชุม คณะทำงานพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 9บี ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
Next Article รายชื่อผู้ประเมิน AUN-QA
Print
183

หมวดหมู่