ข่าวสารหน่วยงาน

Patcharaporn

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA

ขยายเวลาการเปิดระบบ Moodle SWU หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครใหม่สามารสมัครได้ที่  shorturl.at/gorA7 หรือสแกน QR Code 

Previous Article ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA
Next Article ช่องทางการติดต่อฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ในสถานการณ์แรพระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ระลอกใหม่
Print
391

หมวดหมู่