การประชุมการจัดทำแผน Sustainable Development Goals – SDGs การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 11.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ. ดร.สาโรช บัวศรี

 TitleModified DateSize Clicks
SDG Information9/24/20198.21 MBDownload103
THE - SDG Presentation9/24/20196.23 MBDownload92
รายการคำถาม SDG9/25/201917.33 KBDownload95